Onze

Doelstellingen

Missie

OVIO, de vereniging van de Onafhankelijke Vlaamse Infrastructuur Ontwerpers, zet zich in voor de belangen van Vlaamse studiebureaus gespecialiseerd in infrastructuurstudies. Onze doelstellingen zijn gericht op het vrijwaren en versterken van lokale kennis, middelen en tewerkstelling. Als proactieve partner streven we naar overleg met diverse overheidsinstanties, rioolbeheerders, intercommunales en andere relevante actoren. Onze leden engageren zich actief voor kennisopbouw en het bieden van kwaliteitsvolle dienstverlening. Op termijn ambiëren we de erkenning van het beroep van ontwerper infrastructuur.

 

OVIO streeft naar:

  • Belangenbehartiging
  • Lokale versterking
  • Proactieve samenwerking
  • Kennisopbouw en dienstverlening

Samen bouwen aan een betere toekomst

Ontdek de voordelen van OVIO-lidmaatschap en neem deel aan een community die niet alleen lokale kennis, middelen en tewerkstelling versterkt, maar ook streeft naar duurzame ontwerppraktijken. Als lid van OVIO draag je direct bij aan de toekomst van hoogwaardig infrastructuurontwerp in Vlaanderen.