Onafhankelijke
Vlaamse
Infrastructuur
Ontwerpers

De kracht van

Samenwerking en overleg

OVIO wil graag met alle opdrachtgevers in overleg treden, omdat ze overtuigd is dat overleg een positieve meerwaarde kan betekenen voor de dienstverlening in het algemeen en de projectmethodologie in het bijzonder.

Lokale verankering

OVIO bestaat uit 17 lokale KMO's die stevig verankerd zijn in de Vlaamse regio. Deze lokale verankering draagt bij aan een beter begrip van regionale uitdagingen.

Dagelijkse impact

Circa 300 werknemers werken dagelijks aan de studie en begeleiding van 2000 lopende infrastructuuropdrachten in Vlaanderen.

Innovatief overleg

Met grondige voorbereiding in werkgroepen evalueren we actuele thema's, zoals administratieve vereenvoudiging, selectiecriteria en coördinatie van nutsmaatschappijen. Deze vernieuwende aanpak overstijgt de standaard en waarborgt continue innovatie in onze overlegprocessen.

Kennisopbouw en dienstverlening

OVIO onderscheidt zich door voortdurende kennisopbouw, wat leidt tot hoogwaardige dienstverlening. Dankzij frequente interactie en ervaringsuitwisseling tussen leden streven we naar continue verbetering van onze service aan opdrachtgevers.

17

Vlaamse en lokaal verankerde KMO's

300

Werknemers werken dagelijks aan studie en begeleiding

2000

Lopende infrastructuuropdrachten in Vlaanderen

OVIO

Agenda

06/02/2024 Ledenvergadering 46
19/02/2024 Stuurgroep uitvoeringscertificatie
06/03/2024 Werkgroep bovengrondse infiltratie i.k.v. uitvoeringscertificatie
26/03/2024 Vlariodag
29/04/2024 Sectoroverleg met AWV
18/06/2024 Ledenvergadering 47

Samen bouwen aan een betere toekomst

Ontdek de voordelen van OVIO-lidmaatschap en neem deel aan een community die niet alleen lokale kennis, middelen en tewerkstelling versterkt, maar ook streeft naar duurzame ontwerppraktijken. Als lid van OVIO draag je direct bij aan de toekomst van hoogwaardig infrastructuurontwerp in Vlaanderen.